ULI
    Uniono por la Linguo Internaciona
     
KONVERTO IPA
 
     Konvertilo fonetikala IPA       
   Skribez radiko e klikez sur la butono "IPA"
   
 
 


IDO-FONETIKO

- ALFABETO: Ido uzas la 26 literi dil alfabeto latina : a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z.

- PRONUNCADO (transkripto fonetikala IPA):

KONSONI :
 • La konsoni b, d , f , j , k , l , m , n , p, t, v, z havas exakte la sama pronunco kam en Franca.
  b [b], d [d], f [f], j [ʒ], k [k], l [l], m [m], n [n], p [p], t [t], v [v], z [z]
 • c [t͡s] - quale "ts" en " F: tsétsé"
 • g [g] - quale en "F: gars", nultempe quale en "F: gendre"
 • h [h] - sempre audebla ed expirata quale en "F: honneur".
 • r [r] - rotolata se posibla, ma sempre pronuncata.
 • s [s] - quale en "sol", nultempe quale en "F: rose".
 • w [w] - quale en "ou" di "F: oui", nultempe quale "v" en "F: wagon"
 • x [gz] - quale en "F: xénon".
 • y [j] - quale en "F: yaourt" o "F: yoga", nultempe quale en "F: dynastie".
 • ch [t͡ʃ] - quale "tch" en "F: Tchécoslovaquie", nultempe quale en "F: chat" o "F:choeur".
 • qu [kw] - quale en "F: quoi"
 • sh [ʃ] - quale "ch" en "F: chat, chemin" 
VOKALI :
 • a [a] - quale "a" en "F: tanneur".
 • e [e] - quale "e" en "F: elle" o "è" en "F: très", nultempe quale en "F: tenir" o "F: mentir"
 • i [i] - quale "i" en "F; machine".
 • o [o] - quale "o" en "F: trot".
 • u [u] - quale "ou" en "F: trou", nultempe quale 'u' en "F: prune"
DIFTONGI :
 • au [aṷ] - pronuncar la du vokali a-u, kun inter oli la min intervalo posibla quale en la germana Haus
 • eu [eṷ] - pronuncar la du vokali e-u, kun inter oli la min intervalo posibla quale en la hispana Europa
Importanta : se la digrami au od eu rezultas de proximigo di prefixo o sufixo kun radiko, ca literi mustas pronuncesar separale (exemple : neutila [ne-utila], e kreuro [kre-uro].

Precedanta pagino KOMPLETA GRAMATIKO DETALOZA
Sequanta pagino PROPOZAR NOVA VORTO